top of page
Zoeken

De impact van e-learning op groeiende IT bedrijven

Bijgewerkt op: 2 jun. 2022

Na de grote corporates, zoals Microsoft en IBM, zien wij nu ook de groeiende spelers in de softwaremarkt de overstap maken naar e-learning. Bedrijven als Uptrends, Mendix, Exact en Mavim hebben reeds een Academy online staan waar hun klanten stapsgewijs hun software kunnen leren kennen.

Deze groeiende softwarebedrijven, die vaak tussen de 50 en 500 medewerkers hebben en zich focussen op één specifiek softwareproduct dat zij zelf ontwikkelen, zien de laatste jaren steeds een toenemende meerwaarde in e-learning. De recente COVID-19-crisis heeft deze nieuwe beweging flink versneld. Wij van Maxcademy hebben met een aantal van deze bedrijven gesproken en hier een aantal conclusies aan verbonden. In dit artikel leggen wij uit wat de voordelen voor deze bedrijven zijn en hoe deze je kunnen helpen om jou de leerbehoefte rondom het softwareproduct van jouw organisatie in te vullen.

Een aantal voordelen van het toepassen van e-learning zijn:

Mogelijk maken van groei

Creëren van schaalbaarheid

Bieden van continuïteit

Lagere afhankelijkheid van techniek

Alternatief voor trial licenties

Efficiënte onboarding van nieuwe medewerkers

Hieronder gaan we dieper in op elk van deze voordelen.

E-learning als enabler voor groei

De Nederlandse softwarebedrijven waar dit artikel zich op focust hebben vaak de wens om exponentieel en internationaal te groeien. Terwijl groei de reikwijdte en continuïteit van bedrijven vergroot, legt het ook extra druk op de organisatie. Aan nieuwe klanten moeten niet alleen producten worden geleverd, ze moeten ook worden ondersteund en opgeleid in het gebruik van de software. Om deze groei aan te kunnen, is een goede voorbereiding van groot belang. Niet alleen moeten de processen en systemen worden opgeschaald, ook moet er worden gedacht aan de opleiding van internationale klanten, medewerkers en partners. E-learning kan hierbij uitkomst bieden. Doordat e-learning een investeringscurve heeft die hoog begint en daarna snel afvlakt, kunnen bedrijven er nog voordat ze groeien voor kiezen om te investeren in de opleidingen. Ze kunnen hier de vruchten van plukken tijdens en direct na de periode van groei.De impact van e-learning op groeiende IT bedrijven
Schaalbaarheid als voorwaarde voor investeerders

We zien dat bedrijven voorafgaand aan groei op zoek gaan naar investeerders die deze groei vervolgens gaan financieren. Investeerders zullen kijken naar het product, businessplan, de markt en de schaalbaarheid van het bedrijf. Een bedrijf dat onvoldoende schaalbaar is, zal namelijk weinig potentie hebben voor een investeerder die op zoek is naar een bedrijf dat klaar is voor expansie. Een bedrijf dat nog van manuele trainingen afhankelijk is, zal daarom niet erg interessant zijn voor investeerders. E-learning daarentegen is schaalbaar. Een online cursus die op de juiste manier is opgezet kan dagelijks door een ongelimiteerd aantal cursisten worden gevolgd. Door de processen, systemen en (online) cursussen schaalbaar te maken, neemt de kans op het succesvol aantrekken van investeerders toe.Klassikale training
virtual classroom
e-learningDigitaal leren als bewaker van de continuïteit

De effectiviteit van het opleidingsprogramma kan worden gemeten door drie zaken te analyseren: belasting van de supportafdeling, klanttevredenheid en klantverloop. Een weinig effectief opleidingscurriculum zal relatief veel vragen opleveren op de support afdeling. Gebruikers van de software die onvoldoende zijn opgeleid, zullen niet alleen meer vragen hebben, maar kunnen ook (onherstelbare) schade aanrichten aan de data in de applicaties. Een gebruiker die onvoldoende kennis heeft opgedaan van de software en hiervoor regelmatig de servicedesk moet benaderen, zal zelf ook snel gefrustreerd raken. Een gefrustreerde gebruiker zal proberen om de applicatie te (laten) vervangen en gaat deze ook niet aanraden aan zijn of haar peers. E-learning kan hier een uitkomst bieden. Een e-learning omgeving kan continu worden bijgewerkt en snel worden aangepast. Zo kunnen veel gestelde vragen op de supportdesk worden opgenomen als vaste onderdelen van de trainingen en kunnen deze vragen in de toekomst worden voorkomen.onderwerpen behandeld in e-learning
aantal support tickets en vragen


Zolang er mensen betrokken zijn bij het geven van trainingen, zullen er ook menselijke fouten worden gemaakt. Trainers kunnen vergeten een bepaalde functionaliteit te behandelen, kunnen worden afgeleid door vragen of kunnen met de beste bedoelingen van de wereld alsnog een functionaliteit verkeerd uitleggen. Door e-learning in te zetten heb je volledige grip op hetgeen er wordt gecommuniceerd naar jouw klanten. Je kunt de training zelf nalopen, je kunt zelf wijzigingen aanbrengen en je kunt zelf controleren of de e-learning nog up-to-date is.

Lagere afhankelijkheid van de techniek

Een goede e-learning is gebouwd volgens moderne standaarden en werkt daardoor in elke moderne browser. De cursist heeft enkel een internetverbinding en een browser nodig. Een langzame internetverbinding of een moeizame software installatie zal niet langer een drempel zijn om de cursus te volgen. Een veelgebruikt alternatief voor e-learning is de virtual classroom, waarbij een trainer de cursisten live instructies geeft via een conference tool als Microsoft Teams of Zoom. Ook kunnen hier gespecialiseerde virtual classroom platforms voor worden ingezet. Vaak beginnen deze sessies met ‘kun je mij horen?’, worden ze onderbroken door ‘wacht even, je valt weg’ en eindigen ze in ‘laten we een andere keer verder praten, als het internet wat meer meewerkt’. Dit is werkbaar voor cursussen die laag frequent worden gegeven, denk aan enkele keren per jaar. Wordt de cursus vaker dan enkele keren per jaar gegeven, dan is e-learning een efficiënte, professionele en kostenbesparende oplossing. Door een moderne omgeving aan te bieden, wordt de verantwoordelijkheid voor een goede verbinding verlegd naar de cursist. En door de opleiding niet langer live te verzorgen, kan de omgeving van de cursist bufferen en ook bij een haperende internetverbinding de materialen blijven afspelen.

Academy als alternatief voor trial licenties

Tot onze verrassing gebeurt het steeds vaker dat softwarebedrijven toegang tot hun e-learning omgeving aanbieden in plaats van een proefversie van hun eigen applicatie. Dit gebeurt vaak in de fase van het verkooptraject waar normaal gesproken een Proof of Concept was uitgevoerd. Ook wordt het vaak juist ingezet als voorloper van de Proof of Concept. Het inzetten van e-learning in plaats van een trial heeft een aantal voordelen. Waar een klant in een trialversie verdwaald kan raken, zal deze binnen de e-learning aan de hand worden meegenomen om de belangrijkste features van de software te leren kennen. In een goede e-learning zit altijd een marketingboodschap verstopt, omdat ook klanten die de online cursus gaan volgen geënthousiasmeerd moeten worden om met de software aan de slag te gaan. Dezelfde marketingboodschap kan op deze manier bij jouw prospects terecht komen, nu gebracht binnen een oprechte leerboodschap. We raden dan ook niet aan om aparte cursussen te maken voor marketingdoeleinden, maar pleiten er voor dat onze klanten hun reguliere cursussen hiervoor inzetten. Bijkomend voordeel van het inzetten van e-learning tijdens het verkooptraject zijn de lage kosten per cursist. Daarnaast zorgt deze opzet ervoor dat de klant reeds tijd heeft geïnvesteerd in jouw product. Tijd die hij of zij niet opnieuw hoeft te investeren na aanschaf van jouw software. De software van jouw bedrijf heeft daarmee dus meteen een streepje voor op de concurrentie.e-learning kosten per prospect


Sneller inwerken / onboarden van collega’s

Het opleiden en inwerken van nieuwe collega’s is vaak een proces dat zich lastig laat plannen in de tijd. De agenda’s zitten vaak al vol voordat de vacature überhaupt online staat, en het wervingsproces neemt al genoeg tijd in beslag. Het gevaar daarvan is dat het inwerken te snel gebeurt of juist te lang duurt. Voor softwarebedrijven geldt dat nieuwe collega’s snel bekend moeten raken met de software die het bedrijf biedt. Zo leren ze wat zij gaan bouwen, onderhouden, ondersteunen of verkopen. Een maandelijkse fysieke training op een vaste datum zal dit inwerktraject verlengen en de planning nagenoeg onmogelijk maken. Door gebruik te maken van e-learning kunnen medewerkers tijdens hun eerste werkdag al aan de slag met de trainingen en zijn zij niet genoodzaakt een aantal dagen of weken te wachten op een volgende cursus. Wij raden ook aan een aantal interne cursussen te digitaliseren, zoals de informatiebeveiliging-cursus of een inwerkprogramma.

Een deel van onze klanten kiest er tevens voor om de standaard productcursussen in te zetten als casus voordat zij een nieuwe medewerker aannemen. Voordat een nieuwe medewerker een aanbod krijgt, dient hij of zij eerst de cursus te doorlopen en hier een minimumscore voor te behalen. Op deze manier krijgt de potentiële nieuwe medewerker ook direct een beeld van jouw software en kan deze een weloverwogen keuze maken of hij of zij dagelijks met deze applicatie wil gaan werken.

E-learning met een business case

Wij werken alleen met klanten die een goede business case hebben voor e-learning. Die business case kan gebaseerd zijn op schaalbaarheid, snelheid, continuïteit of simpelweg op kostenbesparing. Een cursus die vaak wordt gegeven - denk aan minimaal 5 à 6 keer per jaar - en ook klassikaal een commercieel succes was, kan gemakkelijk kostenefficiënt worden omgebouwd tot e-learning. Wij hoeven je niet uit te leggen dat je met e-learning flink kunt besparen op zaken zoals personeelskosten, locatie, transport en middelen. Deze besparing is er niet alleen voor jou, maar ook voor jouw klant. Wij helpen je graag om een goede inschatting te maken van hetgeen nodig is om de opleiding te bouwen. Daarnaast berekenen we samen met jou of er voldoende business case is.

Eén van onze klanten waarmee wij hebben gesproken tijdens de aanloop van dit artikel is Mavim. Zie hier hun klant case: Mavim.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor jouw organisatie te bespreken.


120 weergaven0 opmerkingen

Commentaires


bottom of page